REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązujacymi na terenie obiektu: Noclegi na Równej. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku. W momencie najmu pokoju Klient akceptuje regulamin.

 

 • I. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 

 • II. Najmując pokój Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

 • III. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 

 • IV. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku na konto:  66 8642 1012 3003 1206 8168 0001

 

 • V. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960 lub Ust. z dnia 7 stycznia 1991 r. o paszportach)

 

 • VII. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

 

 • VIII. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 

 • IX. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie Pensjonatu do godziny 22:00.

 

 • X. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia Pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 

 • XI. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

 

 • XII. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

 

 • XIII. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 

 • XIV. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 

 • XV. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

 

 • XVI. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

 

 • XVII. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

 

 • XVIII. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

 

 • XIX. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.

 

 • XX. Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz podczas trwania ciszy nocnej oraz w przypadku wywieszenia przez Gospodarzy prośby.

 

 • XXI. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

 

 • XXII. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze u Gospodarzy.

 

 • XXIII. Na terenie obiektu działa internet bezprzewodowy WiFi.

 

 • XXIV. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w u Gospodarzy obiektu.